Рекомендації до відбору банком суб’єктів оціночної діяльності - 19 Ноября 2013
Главная » 2013 » Ноябрь » 19 » Рекомендації до відбору банком суб’єктів оціночної діяльності
16:21

Рекомендації до відбору банком суб’єктів оціночної діяльності

Основниі критеріями відбору суб’єктів оціночної діяльності:
 
1) наявність діючого сертифікату СОД, виданого Фондом державного майна України, згідно якого СОД здійснює оцінку за наступними напрямками:
"Оцінка нерухомих речей, у т.ч. експертна грошова оцінка земельних ділянок";
• "Оцінка машин і обладнання";
• "Оцінка дорожніх транспортних засобів";
• "Оцінка рухомих речей, крім таких, які належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";
 
2) відсутність у переліку послуг СОД надання ріелторських та брокерських послуг;
 
3) наявність у СОД всіх належно оформлених статутних документів та осіб, наділених керівними повноваженнями;
 
4) відсутність порушеної проти СОД справи про банкрутство на момент розгляду питання про акредитацію;
 
5) відсутність судових рішень щодо СОД та\або штатних оцінювачів, що підтверджують некомпетентність або низький професійний рівень СОД та його співробітників;
 
6) відповідність тарифів СОД середньозваженим ринковим тарифам на проведення оцінки майна.
 
Додатковими перевагами при розгляді СОД у якості партнеру банку можуть бути:
 
7) наявність у СОД діючого сертифікату, виданого Фондом державного майна України, згідно якого СОД здійснює оцінку за всіма напрямками, у тому числі з оцінки цілісних майнових комплексів та нематеріальних активів;
 
8) наявність у СОД діючої ліцензії на проведення землеоціночних робіт, виданої Державним комітетом України по земельних ресурсах;
 
9) наявність у СОД великого штату оцінювачів, що здатні вчасно оброблювати замовлення по регіонах, заявлених СОД, та які мають діючі кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, посвідчення про підвищення кваліфікації та зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів;
 
10) здійснення СОД незалежної оцінки майна на території України протягом тривалого проміжку часу;
 
11) наявність тривалого (більше 5-ти років) практичного досвіду роботи у оцінювачів за необхідними Банку напрямками, підтвердженого наданим переліком виконаних робіт;
 
12) наявність у штаті СОД досвідчених спеціалістів вузькоспеціалізованих напрямків на зразок спеціалістів кошторисної справи, гомологів, землевпорядників, тощо;
 
13) наявність у СОД акредитації в інших банках та/або фінансових установах;
 
14) наявність у СОД розвинутої мережі філій та/або представництв по Україні та за її межами;
 
15) наявність у штатних оцінювачів СОД міжнародних сертифікатів, що підтверджують їх фаховий рівень у галузі оцінки майна та майнових прав;
 
16) членство СОД або його штатних оцінювачів в саморегулівних організаціях та\або професійних об’єднань оцінювачів;
 
17) наявність у СОД рекомендацій від відомих комерційних та\або державних структур про їх позитивний спільний досвід роботи з СОД;
 
18) наявність у СОД налагодженої системи контролю якості надаваних ним послуг з оцінки майна;
 
19) наявність у СОД доступу до інформаційних баз даних та\або ведення ним власних;
 
20) використання СОД сучасних методик оцінки та організації робочого процесу;
 
21) прозорість ведення СОД своєї господарської діяльності;
 
22) наявність у СОД або її оцінювачів, в тому числі через СРО, ГО механізму виплати банку компенсації внаслідок неякісного надання ним послуг з оцінки майна на зразок формування компенсаційного фонду та\або наявності полісу страхування матеріальної відповідальності у СОД та\або його штатних оцінювачів, що заявлені для співпраці з банком.
 
Під час розгляду заявки СОД на отримання акредитації та\або розробки відповідних внутрішніх нормативних документів банку не рекомендується під час відбору СОД:
 
1) розглядати будь-які з названих додаткових критеріїв у якості основних вимог до СОД;
 
2) встановлювати обмеження до участі у відборі, пов’язані з розміром статутного капіталу СОД;
 
3) встановлювати обмеження до участі у відборі, пов’язані з розміром щорічного доходу СОД;
 
4) встановлювати обмеження до участі у відборі, пов’язані з формою власності СОД;
 
5) надавати перевагу компаніям, для яких послуги з оцінки майна є непріоритетними та\або непрофільними;
 
6) вимагати від претендента на акредитацію сплати вступного внеску або грошової винагороди за участь у конкурсі;
 
7) вимагати від претендента на акредитацію відкриття поточних рахунків у Банку.
 
Процедура акредитації суб’єкта оціночної діяльності в Банку та її позбавлення
 

1. В разі виникнення виробничої необхідності центральним апаратом Банку оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для підписання договору про співпрацю між ними та Банком. Така інформація має бути розміщена на сайті Банку та у приміщеннях його відділень. 2. Відсутність оголошення такого конкурсу з боку Банку не позбавляє СОД права бути претендентом на акредитацію у Банку. 3. Відповідний підрозділ Банку, що прийняв від СОД заявку, спрямовує дану інформацію на підрозділ ризик-менеджменту Банку (або інший структурний підрозділ Банку, що виконує його функції по роботі з СОД), який є куратором цього питання. 4. Пакет документів СОД розглядається в Банку службами: o ризик-менеджментом Банку, який готує та подає на розгляд відповідний експертний висновок щодо професійного рівня; o юридичним підрозділом, який готує та подає на розгляд експертний висновок щодо право- та дієздатності СОД, легітимності його діяльності та відповідності документів вимогам чинного законодавства України; o підрозділом банківської безпеки, який готує та подає на розгляд експертний висновок щодо ділової репутації СОД та достовірності наданої ним інформації про його професійну діяльність, співробітників, керівників, засновників, тощо. 5. Рішення щодо надання акредитації приймається колегіально (кредитним комітетом, кредитною комісією, тощо) та закріплюється у письмовій формі. 6. Будь-яке рішення колегіального органу щодо надання акредитації СОД у Банку доводиться до СОД шляхом офіційного листування. 7. Відмова СОД у наданні йому акредитації у Банку має бути об’єктивною та аргументованою. 8. Позитивне рішення щодо надання акредитації є підставою для укладення Банком з СОД договору про співпрацю, який не є обовязковим. СОД вважається акредитованим по регіонах, у яких у нього є філіал\представництво, заявлений у переліку філіалів\представництв, що був поданий у пакеті документів на акредитацію. Рекомендується внесення таких відомостей до договору про співпрацю. 9. Банк та СОД в порядку і на умовах, визначених договором про співпрацю, домовляються співпрацювати в сфері надання послуг з проведення незалежної оцінки майна і майнових прав, що належать Банку та\або його клієнтам з метою подальшої передачі такого майна під заставу Банку або прийняття Банком будь-яких управлінських рішень щодо такого майна. 10. Рекомендовано Банку під час співпраці з СОД утриматися від справляння комісії за залучення клієнтів, оскільки це питання неодноразово було предметом розгляду Антимонопольним комітетом України. 11. СОД може бути позбавлений акредитації у випадку неодноразового порушення нормативно-правових актів України у галузі оцінки, в т.ч. здійснення ним неякісної\недостовірної оцінки, що має бути доведено у відповідності з чинним законодавством України (рецензування, судове рішення, тощо). 12. Рішення про позбавлення СОД акредитації у Банку, що має бути об’єктивним та аргументованим, приймається колегіально (кредитним комітетом, кредитною комісією, тощо) та закріплюється у письмовій формі. 13. Рішення колегіального органу щодо позбавлення СОД акредитації у Банку доводиться до СОД шляхом офіційного листування та є підставою для розірвання Банком укладеного з СОД договору про співпрацю. Разом із листом про позбавлення акредитації до СОД надсилаються копії документів, на підставі яких було прийняте рішення про позбавлення його акредитації у Банку (копії рецензій на звіти з оцінки майна, копії судових рішень, тощо).
 
Схема взаємодії суб’єкта оціночної діяльності та Банку

1. Підрозділ ризик-менеджменту Банку (або інший структурний підрозділ Банку, що виконує його функції по роботі з СОД) доводить перелік акредитованих СОД, з якими укладено договір про співпрацю, до структурних підрозділів Банку, які відповідають за: здійснення аналізу звітів з оцінки майна СОД; роботу зі стандартними та новими позичальниками Банку; роботу з проблемними позичальниками Банку; проведення оцінки майна, що належить Банку. 2. Під час звернення клієнта до Банку з метою отримання кредиту чи зміни його умов, у випадку, якщо внутрішніми документами Банку передбачене здійснення незалежної оцінки майна, Банк надає клієнту повний перелік СОД, які пройшли процедуру акредитації та рекомендовані Банком. 3. Для полегшення роботи з клієнтами Банку рекомендовано розміщувати перелік акредитованих СОД на офіційному сайті Банку. 4. Банк може виступати замовником оцінки у випадках, коли оцінюване майно належить йому на законних підставах, або якщо він діє від імені свого клієнта, якому належить оцінюване майно. 5. Банк не може впливати на тарифну політику СОД щодо ціноутворення послуг із незалежної оцінки, окрім випадків, коли виступає замовником згідно договору на оцінку. 6. Банк не може надавати перевагу тому чи іншому акредитованому СОД (за умови, якщо від не є замовником послуг СОД) та впливати на вибір клієнта. 7. Після обрання клієнтом певного СОД між ними підписується договір на оцінку, що має відповідати Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Якщо таке передбачено внутрішніми нормативними документами Банку до підписання договору на оцінку може бути залучений Банк у якості третьої сторони. 8. Під час проведення оцінки об’єктів підвищеної складності, таких як унікальне обладнання, цілісні майнові комплексі, цінні папери, нематеріальні активи, тощо, між клієнтом, вибраним ним СОД та Банком бажане підписання тристороннього завдання на оцінку навіть у випадку підписання двостороннього договору на оцінку. У такому завданні зазначаються основні параметри об’єкту оцінки (найменування та перелік об’єктів, що підлягають оцінці, їх місцезнаходження, інвентарні номери тощо), а також дата оцінки, строки виконання робіт та інші істотні умови, що мають бути відображені у договорі на оцінку. Підписане замовлення на оцінку є підставою для укладення договору на оцінку. 9. СОД на етапі розгляду документів може звернутися до підрозділу ризик-менеджменту Банку (або до іншого структурного підрозділу Банку, що виконує його функції по роботі з СОД) з пропозицією спільного відпрацювання особливостей застосування методологічних підходів оцінки та\або розрахунків вартості об’єкту оцінки, включаючи первинний аудит правовстановлюючих та технічних документів, визначення титулу власності, ступеню ліквідності та безпосередньо позицію Банку до оцінюваного майна як до застави, тощо. 10. Якщо при первинному аудиті СОД з’ясовується неможливість (недоцільність) проведення оцінки з об’єктивних причин (відсутність необхідного пакету правовстановлюючих, технічних документів, наявність несанкціонованих перепланувань тощо), та\або наявний на об’єкт оцінки пакет документів, який не дозволяє оформлення застави в Банку, або наявність інших фактів, які перешкоджають проведенню оцінки, СОД зобов’язаний повідомляти про це клієнта та Банк. 11. Вмотивована відмова СОД від проведення незалежної оцінки не може бути підставою позбавлення його акредитації в Банку. 12. Банк та\або клієнт не можуть тиснути та впливати на професійну думку СОД стосовно кінцевих результатів оцінки. 13. Виявлені Банком помилки в звіті про незалежну оцінку, СОД виправляє оперативно на безоплатній основі. 14. Один примірник підготовленого СОД звіту про незалежну оцінку передається клієнту, інший – в Банк для передачі відповідним службам Банку, якщо інше не передбачене внутрішніми документами Банку. Розділ 4. Вимоги до процесу здійснення незалежної оцінки для цілей кредитування
1. СОД має надавати свої послуги згідно із вимогами Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року №2658-III, Закону України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року №1378-IV, іншими нормативно-правовими актами України та прийнятими Національними стандартами оцінки, а також Міжнародним стандартам оцінки. 2. СОД повинен опікуватись якістю надаваних ним послуг, у тому числі створити всі умови для унеможливлення підробки його звітів про оцінку та витоку конфіденційної інформації щодо Банку та його клієнтів. 3. У випадку проведення оцінки з метою передачі об’єкту оцінки у заставу СОД має розраховувати ринкову вартість об’єкту оцінки, виходячи з його заставної вартості, тобто врахувати рівень спроможності виконання об’єктом оцінки функцій застави. 4. СОД бере до уваги факт, що ринкова вартість, яка визначена у звіті про оцінку, є базовою вартістю для Банку. Важливим фактором є виконання оціночних процедур, суворо дотримуючись чинного законодавства України. СОД не повинен в жодному разі брати до уваги той факт, що Банк згідно з власною політикою по управлінню ризиками зменшує ринкову вартість, розраховану оцінювачем. Зменшення ринкової вартості, яке здійснюється Банком, здебільшого пов’язане з покриттям ризиків і витрат під час кредитування та примусового стягнення заборгованості. 5. Результатом оцінки, який відображений у звіті про оцінку, в обов’язковому порядку повинна бути ринкова вартість. Ліквідаційна вартість визначається СОД тільки на окремий письмовий запит Банку або у випадку, якщо це передбачено вимогами банка-користувача звіту про оцінку, які доведені до СОД належним чином. 6. Дані, використані або отримані в результаті розрахунків у звіті, повинні бути підтверджені. Опис джерела інформації визнається повним, у разі вказівки повної назви джерела та його автора, дати публікації, повної адреси документа в Internet (у разі наявності). У разі відсутності одного з критеріїв, опис джерела інформації визнається неповним. 7. Використання підходів і методів повинна бути обґрунтоване. У загальному випадку, при наявності достатньої кількості ринкової інформації для оцінки необхідно аргументовано застосовувати всі три методи (дана вимога не стосується транспортних засобів та житлових квартир). Неможливість або обмеження застосування будь-якого з методів повинно бути обґрунтовано відображене у звіті. 8. Неприпустимо використовувати під час розрахунків у якості об’єкта порівняння пропозиції щодо продажу об’єкта оцінки, знайдені у об’явах або пропозиціях агентств нерухомості. Якщо під час оцінки був виявлений факт розміщення інформації про продажу об’єкта оцінки, необхідно відобразити цей факт у звіті лише з інформаційною метою. 9. Під час визначення вартості об’єкта оцінки застосовується курс валют Національного банку України на дату оцінки. 10. Ринкова вартість має бути обчислена без врахування податку на додану вартість. Банк виходить з припущення, що ПДВ присутнє у вартості будь-якого предмету оцінки у випадку, коли власник об’єкта оцінки є платником ПДВ. Згідно чинного законодавства вартість об’єкти житлової нерухомості на первинному ринку та земельних ділянок не містить ПДВ у будь-якому випадку. 11. З результатів, отриманих усіма можливими підходами, за ринкову вартість має бути обраний найдостовірніший, інші розраховуються з орієнтовною метою. При цьому враховується значимість і застосовність кожного підходу в конкретній ситуації. У зв’язку з нерозвиненістю ринку, специфічністю об'єкта або недостатністю доступної або вихідної інформації застосування деяких з підходів у конкретній ситуації є неможливим, про що оцінювач згадує у своєму звіті про оцінку, в т.ч. при узгодженні результатів. Вартості, отримані за допомогою різних підходів, не повинні відрізнятися між собою більш ніж на 30%. 12. Під час проведення оцінки об’єктів підчищеної складності, таких як унікального обладнання, цілісних майнових комплексів, цінних паперів, нематеріальних активів, тощо, детальні умови завдання, що охоплюють припущення з оцінки, обов’язки оцінювача та основа винагороди бажано закріпити у письмовій формі укладенням тристороннього завдання на оцінку між клієнтом, вибраним ним СОД та Банком.. Умови такого завдання мають бути погоджені всіма зацікавленими сторонами (Банк, СОД, клієнт) перед проведенням роботи з надання вказівок клієнту щодо оцінки та порад кредиторам та іншим сторонам інших фінансових процесів і процесів конкурсного провадження. Якщо після формулювання завдання виникнуть питання, вони також мають бути відображені у письмовій формі для уникнення непорозумінь і наступних спорів. 13. Оцінювачу може знадобитися зв’язатися з іншими консультантами клієнта для одержання необхідної інформації. Якщо оцінка вимагається для включення до фінансової звітності, важливо буде підтримувати тісні контакти з аудиторами задля забезпечення проведення саме тієї роботи, яка вимагається, а також забезпечення послідовності та застосування належної основи оцінки. 14. Якщо для виконання роботи укладаються договори субпідряду з іншими спеціалістами, або якщо необхідна суттєва професійна допомога третьої сторони — необхідно одержувати попереднє погодження клієнта. Це погодження клієнт має відобразити у письмовому вигляді і воно має бути розкрите у звіті про оцінку. Розділ 5. Вимоги до звітів з незалежної оцінки
1. Звіт про оцінку має повністю відповідати вимогам Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Національних стандартів оцінки та інших нормативно-правових актів, що регламентують процес надання оціночних послуг в Україні. 2. Звіт про оцінку повинен мати ступені захисту, що унеможливлюють його підроблення (титульний аркуш на фірмовому бланку, індивідуальний унікальний номер,тощо). 3. У звіті про оцінку обов’язково повинно бути зазначене наступне: 1) назва об’єкта оцінки та адреса його фактичного місцезнаходження; 2) замовник проведення оцінки (для юридичної особи – назва та банківські реквізити, для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані); 3) дані про всіх осіб, які на момент складання звіту є власниками об'єкта оцінки (назва, банківські реквізити та фактична адреса); 4) виконавець проведення оцінки (назва, банківські реквізити. фактична адреса та реквізити Сертифікату СОД); 5) користувач звіт про оцінку; 6) підстава для проведення оцінки майна (договір про проведення незалежної оцінки майна з усіма його реквізитами); 7) мета проведення оцінки; 8) дата проведення оцінки, дата огляду об’єкту оцінки та дата складання звіту про оцінку; 9) переліки нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка, використаної літератури і документів, що характеризують об’єкт оцінки та використовувались для визначення його вартості; 10) опис і аналіз вихідної документації, а також зібраної та використаної інформації під час проведення оцінки; 11) опис об'єкта оцінки, який дає можливість ідентифікувати його та пов’язані з ним майнові права, що надасть змогу співробітнику банку співставити майно, яке пропонується в заставу позичальником і складу об'єкту оцінки. Опис об'єкта повинен бути вичерпним, з приведенням усіх характеристик, які враховувалися або повинні бути враховані під час проведення оцінки. У описі також вказується роль об'єкта оцінки в бізнесі або виробничому процесі власника, його значущість; 12) перелік обмежень, які застосовуються щодо результатів оцінки; 13) аналіз функціонального призначення об’єкта оцінки (яке зазначене у правовстановлюючих документах) та фактичного використання об'єкта оцінки (визначається на підставі фактичного огляду). Якщо замовник у майбутньому планує використовувати/використовує предмет оцінки відмінним від функціонального призначення способом або під час візуального огляду не вдається встановити, яким чином він буде використовуватися, у такому випадку необхідно запросити цю інформацію у замовника. У випадку якщо замовник відмовляється надавати дану інформацію, цей факт необхідно вказати у звіті про оцінку. У випадку якщо функціональне і фактичне використання об'єкта оцінки не збігаються, то необхідно проводити додаткове коригування на стан документації; визначення вартості об’єкту оцінки обов’язково проводиться на підставі фактичного використання об'єкта оцінки; 14) аналіз ринку аналогічного майна (нерухомості, обладнання, товарів, цінних паперів, корпоративних прав тощо), де наводяться результати аналізу ринку та/або сегмента ринку, до якого належить об'єкт оцінки, виявлені поточні тенденції, цінові діапазони та основні фактори, що впливають на його вартість; 15) аналіз ліквідності об’єкту оцінки, де наводиться характеристика ліквідності об'єкта оцінки та передбачуваний термін його ринкової експозиції, вказуються джерела визначення показників ліквідності. У випадку якщо об'єкт оцінки є неліквідним і не має шансів бути реалізованим на ринку, то така інформація повинна бути зазначена у звіті про оцінку. (Наприклад, при проведенні оцінки домоволодіння (будинок, розташований на земельній ділянці, яка перебуває у власності заставодавця), якщо будинок є неліквідним або підлягає зносу, при оцінці земельної складової враховуються витрати на знесення будинку). Виявлення випадків відсутності даної інформації при оцінці подібного майна є вагомим приводом для відмови від подальшого співробітництва із СОД; 16) виклад змісту використаних методичних підходів, методів і оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких була визначена вартість об’єкту оцінки. Інформацію про використані аналоги, проведені розрахунки і коригування рекомендується наводити в табличному вигляді; 17) опис та визначення додаткових характеристик, де оцінювач зазначає вихідні дані, логіку та результати розрахунків, якщо він проводить визначення додаткових характеристик об'єкта оцінки, наприклад, прогноз зміни вартості в часі або розмір витрат, пов'язаних із зверненням стягнення; 18) узгодження результатів і підсумковий висновок про вартість об'єкта: в якості остаточного вибирається найбільш вірогідний, на думку оцінювача, результат. При цьому враховується значимість і застосовність кожного підходу в конкретній ситуації. Вартості, отримані за допомогою різних підходів, не повинні відрізнятися між собою більш ніж на 30%; 19) письмова заява оцінювачаСОД про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, винятково особистий огляд об'єкта оцінки, дотримання Національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її проведення, інші заяви, які важливі для підтвердження вірогідності і об'єктивності оцінки майна та висновку про його вартість, а також перелік обмежень, які стосуються визначення вартості об’єкту; 20) додатки, де додаються копії використаних в процесі оцінки документів; 21) Висновок про вартість майна. 4. У Висновку про вартість майна обов’язково повинні бути зазначені: 1) назва об’єкта оцінки та адреса його фактичного місцезнаходження; 2) замовник проведення оцінки (для юридичної особи – назва та банківські реквізити, для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та паспортні дані); 3) дані про всіх осіб, які на момент складання звіту є власниками об'єкта оцінки (назва, банківські реквізити та фактична адреса); 4) виконавець проведення оцінки (назва, банківські реквізити. фактична адреса та реквізити Сертифікату СОД); 5) користувач звіту про оцінку (назва); 6) підстава для проведення оцінки майна (договір про проведення незалежної оцінки майна з усіма його реквізитами); 7) дата проведення оцінки, дата огляду об’єкту оцінки та дата складання звіту про оцінку; 8) методичні підходи, що використовувались для визначення вартості об’єкту оцінки; 9) вид та розмір визначеної вартості об’єкту оцінки (з можливим округленням) 10) прізвище, ім’я та по батькові оцінювача, який безпосередньо складав звіт (із зазначенням реквізитів його кваліфікаційного свідоцтва). 5. У додатках до звітів про оцінку повинні бути присутнім: 1) копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; 2) копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача; 3) копія свідоцтва про підвищення кваліфікації оцінювача; 4) копія Свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів; 5) копії всіх джерел вихідних даних; інших інформаційних джерел, які роз'ясняють і підтверджують припущення і розрахунки, включаючи інформацію та контактні телефони джерел, з яких бралися аналоги (ксерокопії сторінок періодичних видань та роздруківки Інтернет-сторінок, які були використані у якості джерела), 6) копії правовстановлюючих документів на об'єкт оцінки (договори купівлі-продажу, дарування, обміну, акти прийому-передачі, тощо); 7) матеріали фотофіксації об’єкта оцінки; 8) додатково для об'єктів нерухомого майна: - копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно (за наявності), - копія технічної справи / технічного паспорту, - копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оцінки (за його наявності), - копія акту технічного стану, затвердженого власником об'єкта оцінки або уповноваженими їм людьми (за його наявності), - довідка підприємства про облік споруди (об'єкта) на балансі підприємства із вказівкою її балансової вартості (якщо власником об’єкту оцінки виступає юридична особа); 9) додатково для об'єктів рухомого майна (обладнання і колісних транспортних засобів): - технічна документація, документи по комплектації, - копія акту технічного стану, затвердженого власником об'єкта оцінки або уповноваженими їм людьми (за його наявності), - документ, що визначає нормативний термін служби, а також зведена таблиця (при оцінці транспортних засобів і обладнання у великій кількості); 10) додатково для об'єктів майнових прав: - копії договорів, за якими оцінюються майнові права, - копії платіжних документів, що підтверджують оплати по договорах або документів, які підтверджують передачу або відвантаження товарів, які є підставою для виникнення майнових прав; 11) додатково для об'єктів рухомого майна (товарів та товарів у обігу): - довідок про об’єм товарів на складі на дату оцінки, - копія акту технічного стану, затвердженого власником об'єкта оцінки або уповноваженими їм людьми (за його наявності) - сертифікатів якості (за їх наявності), - документи, що підтверджують правомірність знаходження товарів у відповідному місці (договір оренди нежитлового приміщення, свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення) тощо; 12) додатково для об'єктів нематеріальних активів (торгові марки, патенти, гудвіл, тощо): - копії фінансової звітності підприємства-власника НМА за останні 3 роки, - інші матеріали, що підтверджують можливість отримання доходу від використання НМА (у випадку розрахунку її вартості доходним підходом); 13) додатково для цілісних майнових комплексів: - копія статуту ЦМК та документи про призначення керівництва, - копії фінансової звітності підприємства-власника ЦМК за останні 3 роки, - перелік основних засобів і запасів, що входять до складу ЦМК, - копії правовстановлюючих документів на основні засоби і запаси, що входять до складу ЦМК, - технічна документація на основні засоби і запаси, що входять до складу ЦМК, - розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості. 6. вимоги щодо фотофіксації об’єкту оцінки наступні: 1) обов'язковою умовою є наявність фотографій об’єкту оцінки як у описовій частині звіту про оцінку; 2) фотографії повинні бути кольоровими; 3) Під час фотофіксації об’єкту оцінки слід вибирати наступні види: - під час визначення вартості нерухомості (крім земельної ділянки) - вигляд зовні (фасад та/або двір), вид всередині (офісні чи житлові приміщення, коридори, санвузли, опалювальну систему, інженерні комунікації), необхідно зафіксувати фрагменти конструктивних елементів об’єкту, що мають підвищений фізичний знос (випадання фрагментів штукатурки, патьоки на стелі і стінах внаслідок розриву рулонного покриття покрівлі і т.д.), необхідно зафіксувати панорамне фото з охопленням сусідніх ділянок, найближчих будівель з докладним описом під'їзду та/або центрального входу, перетин з найближчими до об'єкта вулицями (з вказівкою відстані); - під час визначення вартості обладнання - якщо цех невеликого розміру, то бажано зробити панорамний знімок всієї виробничої лінії повністю. Якщо предметом застави є великий майновий комплекс (наприклад, ТЕЦ чи спиртогорілчаний завод), слід сфотографувати зовні (виробничу чи адміністративну будівлю, у якій розташований об’єкт оцінки), всередині - основне технологічне обладнання по кожному цеху, а також обладнання основних допоміжних служб. Обов’язково повинні бути сфотографовані металеві таблички з назвою та серійним номером оцінюваного обладнання; - під час визначення вартості повітряного транспорту, кар'єрної та сільськогосподарської техніки – вигляд зовні (з кількох ракурсів), вид всередині (салон). Обов’язкова фотофіксація всіх пошкоджень та деформацій об’єкту; - під час визначення вартості родовища - панорамний знімок кар'єра / рудника і його інфраструктури (вахтові містечка та їх інженерні комунікації, ЛЕП - на вводі в трансформаторну підстанцію), фотографії основного технологічного обладнання, що використовується для видобутку корисних копалин; - під час визначення вартості земельні ділянки - чітке оглядове фото земельної ділянки із захопленням сусідніх ділянок, будівель, фото під’їзду до земельної ділянки (як з проїжджої частини, так і з земельної ділянки). Обов'язкова вказівка всіх особливостей земельної ділянки (кут нахилу, частка нерівностей на земельній ділянці, незручності). Фото огорожі, виїзду на проїжджу частину, фото всіх будівель та споруд на земельній ділянці за їх наявності. Вказівка найближчих перетинів вулиць (із зазначенням відстані до об’єкту оцінки); - під час визначення вартості транспортних засобів та сільськогосподарської техніки - діагональний вид передньої та задньої частин (який охоплює засіб повністю), вид салону зсередини (знімок з боку пасажира), підкапотний простір, вид відкритого багажника, номер кузова, показання спідометра (пробіг), - під час визначення вартості товарно-матеріальних цінностей - зовнішній і внутрішній вид складів або приміщень, у яких зберігаються товари, детальні фотознімки товарів та умов їх зберігання. 7. Викладена у звіті про оцінку інформація повинна давати можливість легко простежити логічність і коректність отриманого результату. У випадку, якщо в якості інформації, істотною для величини визначеної вартості, використовується експертна думка, то у звіті про оцінку повинен бути проведений аналіз даної думки на відповідність її ринковим умовам, описаним у розділі аналізу ринку. 8. Склад і логіка, представлених у звіті описових, розрахункових матеріалів та опис алгоритму оцінки повинні дозволити користувачеві звіту, що має освіту в області оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства, повністю відтворити весь розрахунок і привести його до аналогічних якісними та кількісними результатами (принцип можливості перевірки). 9. У звіті повинно міститися більш повне і детальне обґрунтування тих даних, вплив яких на підсумковий результат найбільш істотний, алгоритм розрахунків бажано надати в табличній формі. 10. Звіт не повинен містити інформацію, яка в подальшому не буде використовуватися при визначенні проміжних і підсумкових результатів. 11. Термін дії звіту про оцінку може становити не більше 6-ти місяців. 12. Не дозволяється складання звіту про оцінку в короткій формі при здійсненні актуалізації. 13. Вимоги щодо оформлення звіту про оцінку: 1) Сторінки Звіту пронумеровані посторінково, включаючи всі додатки до цього Звіту; 2) Звіт прошитий/зброшурований, скріплений печаткою СОД, підписаний керівником СОД та оцінювачем, що безпосередньо здійснив оцінку об'єкта. До розгляду приймаються лише Звіти з живими підписами, використання факсимільного підпису не допускається. 3) Титульна сторінка звіту та Висновок про вартість майна повинні бути оформлені на фірмовому бланку СОД, Висновок повинен бути скріплений печаткою СОД, підписаний керівником СОД та оцінювачем, що безпосередньо здійснив оцінку об'єкта. До розгляду приймаються лише Звіти з живими підписами, використання факсимільного підпису не допускається 4) На титульній сторінці обов’язково повинні бути вказані: назва об’єкту оцінки та адреса його місцезнаходження; прізвище, ім’я та по батькові оцінювача, що складав звіт; дата оцінки. 5) Висновок про вартість майна повинен бути розміщений одразу після титульної сторінки, 6) Фотографії об’єкта оцінки повинні бути присутніми як у розділі „Опис об’єкта оцінки” та і у додатках (на 1 сторінці має бути не більше шести фотознімків) 7) Інформація, надана власником майна (в тому числі довідки, таблиці, бухгалтерські баланси), повинна бути підписана уповноваженою на те особою і засвідчені в установленому порядку.
Просмотров: 1989 | Добавил: Соломка | Теги: Оценка недвижимости, оценка земли, оцінка для банку, оценка квартир, Оцінка машин, оценка автомобиля | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
БТИ Киев
БТИ Печерский район
Услуги БТИ Позняки
БТИ Дворец Спорта Украина
Техпаспорт на квартиру Киев
БТИ площадь Льва толстого
Техпаспорт БТИ Киев
Оценка недвижимости
Оценка квартиры Киев
Оценка дома Киев
Оценка авто и земли
Оценка недвижимости
Оценщик Печерск, Позняки
Новости
Контакты
г. Киев, пр. Петра Григоренко, 39б
ул. Большая Васильковская, 43
(044) 568-07-38
067 348-94-93
095 013-57-69
063 336-00-19
info@privat-investa.com.ua
Закрыть