Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна - 30 Августа 2013
Главная » 2013 » Август » 30 » Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна
17:51

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна (додається). 2. Фонду державного майна, Міністерству фінансів, Міністерству економіки проаналізувати наслідки практичного застосування цієї Методики і у разі потреби подати до 1 липня 1996 р. до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення до неї змін і доповнень. {Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 253 від 10.04.2013} 4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. № 923 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств та організацій" (ЗП України, 1994 р., № 4, ст.73). 5. Ця постанова набуває чинності з 16 травня 1995 року. Прем'єр-міністр УкраїниЄ.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25


ЗАТВЕРДЖЕНА
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 р. № 786
МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу {У тексті Методики слова "експертна оцінка" в усіх відмінках замінено словами "незалежна оцінка" у відповідному відмінку, а слова "експертним шляхом" - словами "шляхом проведення незалежної оцінки" згідно з Постановою КМ № 1846 від 27.12.2006} {Назва Методики в редакції Постанови КМ № 961 від 14.09.2011} 1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації). __________
* Далі - цілісний майновий комплекс державного підприємства. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 75 від 19.01.2000, № 158 від 21.02.2001, № 581 від 10.06.2009, № 961 від 14.09.2011, № 1035 від 12.11.2012, № 253 від 10.04.2013} 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". {Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 699 від 18.05.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 75 від 19.01.2000; в редакції Постанови КМ № 961 від 14.09.2011} Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення. {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1846 від 27.12.2006} Якщо орендодавцем нерухомого майна, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, є державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами розмір орендної плати погоджується тільки з органом управління майном такого підприємства. {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 253 від 10.04.2013} Орендна плата за нерухоме та інше індивідуально визначене майно державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, що передається в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, крім випадку, передбаченого пунктом 10 цієї Методики, розраховується згідно з цією Методикою за результатами стандартизованої оцінки, застосовується як базова і може бути змінена в установленому порядку. {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 253 від 10.04.2013} 3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. {Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 75 від 19.01.2000} Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 699 від 18.05.98} 4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. {Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 14.09.2011} У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 75 від 19.01.2000} Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 961 від 14.09.2011} {Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 699 від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 75 від 19.01.2000} 5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою: Опл =(Воз + Внм) х Сор.ц
________________________________,
100
{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 961 від 14.09.2011} де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1. {Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1846 від 27.12.2006, № 961 від 14.09.2011} {Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 1846 від 27.12.2006} {Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 699 від 18.05.98, № 75 від 19.01.2000} {Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 699 від 18.05.98} 7. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами стандартизованої оцінки. {Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 253 від 10.04.2013} {Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 75 від 19.01.2000, № 1778 від 06.12.2000, № 1846 від 27.12.2006; в редакції Постанови КМ № 961 від 14.09.2011} 8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою: Опл=Вп х Сор
________________________,
100
де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (у разі передачі в оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні вартість орендованого майна визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки), грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2. {Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 75 від 19.01.2000, № 943 від 09.07.2002, № 961 від 14.09.2011, № 253 від 10.04.2013} Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. {Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 75 від 19.01.2000, № 253 від 10.04.2013} {Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 961 від 14.09.2011} {Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1846 від 27.12.2006} {Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 699 від 18.05.98} {Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 75 від 19.01.2000} 10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди. {Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 753 від 22.07.2009, № 65 від 27.01.2010, № 1010 від 27.10.2010, № 961 від 14.09.2011} Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації: рекламного та еротичного характеру; заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації; заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення. У разі укладення міжурядових угод розмір плати за оренду нерухомого майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами встановлюється на умовах взаємності. {Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 253 від 10.04.2013} {Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 699 від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 75 від 19.01.2000, в редакції Постанови КМ № 943 від 09.07.2002} 11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. {Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 75 від 19.01.2000} 12. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою: Опл. міс.=Опл
________________
12х Ід.о. х Ім,
де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати. Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. {Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 699 від 18.05.98; в редакції Постанови КМ № 961 від 14.09.2011} 13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. {Абзац другий пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 961 від 14.09.2011} 15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу. 16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви. 17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується: за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету; за нерухоме майно державних підприємств, організацій - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно; за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), - до державного бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству. У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, крім підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук, та державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, майно якого передається дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні, орендна плата спрямовується: {Абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1735 від 16.11.2002, № 253 від 10.04.2013} за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації; за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до державного бюджету. У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань, органами, підрозділами, закладами та установами Держспецзв'язку, рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею 8 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" спрямовується до державного бюджету. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 158 від 21.02.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 581 від 10.06.2009} Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук і підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1735 від 16.11.2002} У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного бюджету в розмірі, встановленому Бюджетним кодексом України. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1846 від 27.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 253 від 10.04.2013} Орендна плата, отримана від передачі в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, в повному обсязі спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства. {Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 253 від 10.04.2013} {Пункт 17 в редакції Постанов КМ № 699 від 18.05.98, № 75 від 19.01.2000} 18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно. Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету. Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем. {Методику доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ № 1846 від 27.12.2006}
Додаток 1
до Методики
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2011 р. № 961)
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств НайменуванняОрендна ставка, відсотків
Цілісні майнові комплекси державних підприємств:
тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)25
з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості20
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування16
сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів12
Інші об'єкти10
{Методику доповнено додатком № 1 згідно з Постановою КМ № 699 від 18.05.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1171 від 29.06.99; в редакції Постанов КМ № 75 від 19.01.2000, № 1846 від 27.12.2006, № 961 від 14.09.2011}
Додаток 2
до Методики
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого державного майна Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначеннямОрендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти45
3. Розміщення:40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет
4. Розміщення:30
виробників реклами
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
торговельних об'єктів з продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності25
6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів22
7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості21
8. Розміщення:20
клірингових установ
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
ресторанів
приватних закладів охорони здоров'я
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
редакцій засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру
- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
9. Розміщення:18
крамниць-складів, магазинів-складів
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об'єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
- промислових товарів, що були у використанні
- автотоварів
- відео- та аудіопродукції
офісних приміщень
антен
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту17
11. Розміщення:15
суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей
бірж, що мають статус неприбуткових організацій
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
складів
{Абзац восьмий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 961 від 14.09.2011}
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
12. Розміщення:13
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
13. Розміщення:12
{Абзац другий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 961 від 14.09.2011}
суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)
стоянок для автомобілів
14. Розміщення:10
комп'ютерних клубів та інтернет-кафе
ветеринарних аптек
рибних господарств
приватних навчальних закладів
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари9
17. Розміщення:8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
аптек, що реалізують готові ліки
торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
18. Розміщення:7
торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
{Абзац четвертий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні7
20. Розміщення:6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку
суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
{Абзац шостий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
{Абзац сьомий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
21. Розміщення:5
{Абзац другий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
оздоровчих закладів для дітей та молоді
санаторно-курортних закладів для дітей
державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
{Абзац сьомий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
22. Розміщення:4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах
громадських вбиралень
камер схову
{Абзац п'ятий пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
{Абзац шостий пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
23. Розміщення:3
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів
органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)
науково-дослідних установ, крім бюджетних
24. Розміщення:2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
бібліотек, архівів, музеїв
{Абзац п'ятий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 762 від 17.07.2009}
дитячих молочних кухонь
торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
25. Розміщення:1
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів
закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
26. Розміщення транспортних підприємств з:
перевезення пасажирів15
перевезення вантажів18
27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів3
понад 50 кв. метрів7
28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більш як 100 кв. метрів1
понад 100 кв. метрів7
28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту5
28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)6
29. Інше використання нерухомого майна15

Просмотров: 1446 | Добавил: Соломка | Теги: Оценка недвижимости, оценка земли, оцінка нерухомості | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
БТИ Киев
БТИ Печерский район
Услуги БТИ Позняки
БТИ Дворец Спорта Украина
Техпаспорт на квартиру Киев
БТИ площадь Льва толстого
Техпаспорт БТИ Киев
Оценка недвижимости
Оценка квартиры Киев
Оценка дома Киев
Оценка авто и земли
Оценка недвижимости
Оценщик Печерск, Позняки
Новости
Контакты
г. Киев, пр. Петра Григоренко, 39б
ул. Большая Васильковская, 43
(044) 568-07-38
067 348-94-93
095 013-57-69
063 336-00-19
info@privat-investa.com.ua
Закрыть