Експертна оцінка для нотаріусу. Оцінка нерухомості для спадкування. - 27 Февраля 2014
Главная » 2014 » Февраль » 27 » Експертна оцінка для нотаріусу. Оцінка нерухомості для спадкування.
19:13

Експертна оцінка для нотаріусу. Оцінка нерухомості для спадкування.

Експертна оцінка для нотаріусу. Оцінка для спадкування - нерухомість, земля, пай, авто. Оцінка майна для застави.

Нотаріус — законодавчо уповноважена особа, в компетенцію якої входить вчинення нотаріальних дій, а не послуг, з метою надання їм юридичної вірогідності посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності, складають Нотаріат України.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах, або займаються приватною нотаріальною діяльністю. Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.
Ураховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати установлено в Україні професійне свято — День нотаріату, яке відзначати щорічно 2 вересня.
Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори — не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.
Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об'єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

Історія виникнення
У Стародавньому Римі ще в період республіки (приблизно ІІІ ст. до н. е.) з'являються особи, обов'язком яких було підведення правового випадку під ту чи іншу формулу (в древньоримському праві панував суворий формалізм, а тому дотримання формул було обов'язковим для всіх, хто звертався у судові установи).
До таких осіб належали передусім численні писарі. Частина з них перебувала на службі при посадових особах римського управління і суду. В період імперії такі писарі почали об'єднуватись у канцелярії при римських магістратах із складною бюрократичною організацією.
Поряд із офіційними, існували приватні писарі, які відігравали роль своєрідних власних юрисконсультів у приватних осіб і, будучи, як правило, рабами останніх, надавали їм допомогу своїми юридичними знаннями. Згодом виник ще окремий клас вільних людей — табеліонів, які, не перебуваючи на державній службі, займалися у вигляді вільного промислу складанням юридичних актів і судових документів та отримували за це винагороду, передбачену законом. Свою діяльність вони здійснювали в конторах, що знаходились у визначених публічних місцях.
Поряд із світським інститутом табеліонів, що з плином часу отримував дедалі більшого поширення, у сфері християнської церкви виникає аналогічна йому установа — нотаріат. Спочатку (приблизно ІІІ ст. н. е.) при єпископах, а згодом — потім і при абатах і інших церковних урядниках під час їх бесід із народом були присутні спеціальні особи (нотаріуси), зобов'язані записувати такі бесіди і складати протоколи. Згодом церковна влада почала впроваджувати цей інститут і у світське життя шляхом призначення окремих нотаріусів для мирян.
Перелік нотаріальних дій
Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:
1. посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо)
2. вживають заходів щодо охорони спадкового майна
3. видають свідоцтва про право на спадщину
4. видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
5. видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)
6. видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися
7. провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме
8. видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса
9. накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації
10. засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них
11. засвідчують справжність підпису на документах
12. засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу
13. посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту
14. посвідчують факт, що фізична особа є живою
15. посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці
16. посвідчують час пред'явлення документів
17. передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам
18. приймають у депозит грошові суми та цінні папери
19. вчиняють виконавчі написи
20. вчиняють протести векселів
21. вчиняють морські протести
22. приймають на зберігання документи.
На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.
Види спадкування
• Спадкування за заповітом
• Спадкування за законом

Здійснення спадкування
Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.
Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи й інші учасники цивільних відносин. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.
Громадянин може стати спадкоємцем незалежно від віку, статі, стану здоров'я тощо. Отже, спадкоємцями можуть бути не тільки дієздатні, але й недієздатні громадяни. В останньому випадку відповідні дії, необхідні для прийняття спадщини, здійснюють їх законні представники — батьки, усиновителі, опікуни.
снує п'ять черг спадкування за законом:
1 черга: діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки (Стаття 1261 Цивільного кодексу України)
2 черга: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька так і з боку матері (ст.1262 ЦК України)
3 черга: рідні дядько та тітка спадкодавця (ст.1263 ЦК України)
4 черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше, як п'ять років до часу відкриття спадщини (ст.1264 ЦК України)
5 черга: інші родичі до шостого ступеня спорідненості включно, утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї (ст.1265 ЦК України)
Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.
До родичів четвертого ступеня споріднення належать діти рідних племінників та племінниць спадкодавця (двоюрідні онуки та онучки) і рідні брати та сестри його діда та баби (двоюрідні дід та баба).

 
оценка недвижимости, оценка квартиры, оценка земли, оценка автомобиля в Киеве
 
До родичів п'ятого ступеня споріднення - діти його двоюрідних онуків і онучок (двоюрідні правнуки та правнучки), діти його двоюрідних братів та сестер (двоюрідні племінниці та племінники), діти його двоюрідних дідів та бабок (двоюрідні дядьки та тітки).
Родичі шостого ступеня споріднення це - діти його двоюрідних правнуків та правнучок (двоюрідні праправнуки та праправнучки), діти його двоюрідних племінників та племінниць (троюрідні онуки та онучки), діти його двоюрідних дядьків та тіток (троюрідні брати та сестри).
Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.
( Роз'яснення Мінюсту України від 11.10.2011 "Окремі питання спадкування")
Спадщина (матеріальна) — матеріальні і нематеріальні цінності, права та обов'язки, що передаються в спадок.
Застава (англ. Pledge) — один із засобів забезпечення зобов'язань. В силу застави кредитор має право в разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого рухомого або нерухомого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (ст. 572 ЦКУ) Заставою може бути забезпечена вимога, яка може виникнути в майбутньому. Застава виникає на підставі договору, закону чи рішенні суду.
Окремі види застави:
• Іпотека — застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи
• Заклад — застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом — у володіння третій особі
• Податкова застава
Просмотров: 2490 | Добавил: Соломка | Теги: Оцінка для спадкування, оценка нерухомості, Експертна оцінка для нотаріусу | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
БТИ Киев
БТИ Печерский район
Услуги БТИ Позняки
БТИ Дворец Спорта Украина
Техпаспорт на квартиру Киев
БТИ площадь Льва толстого
Техпаспорт БТИ Киев
Оценка недвижимости
Оценка квартиры Киев
Оценка дома Киев
Оценка авто и земли
Оценка недвижимости
Оценщик Печерск, Позняки
Новости
Контакты
г. Киев, пр. Петра Григоренко, 39б
ул. Большая Васильковская, 43
(044) 568-07-38
067 348-94-93
095 013-57-69
063 336-00-19
info@privat-investa.com.ua
Закрыть