Оцінка державного та комунального майна - 30 Декабря 2013
Главная » 2013 » Декабрь » 30 » Оцінка державного та комунального майна
16:04
Оцінка державного та комунального майна
Центр експертної оцінки
оцінка державного та комунального майна, оцінка майна державних підприємств, установ та організацій, іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності; підприємств, заснованих на майні, що належить державі або перебуває у комунальній власності, що передається в оренду.

 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оренду державного та комунального майна
 

Стаття 10. Істотні умови договору оренди

     1. Істотними умовами договору оренди є:

     об'єкт оренди  (склад  і  вартість  майна  з  урахуванням  її
індексації);

     термін, на який укладається договір оренди;

     орендна плата з урахуванням її індексації;

     порядок  використання  амортизаційних  відрахувань,  якщо  їх
нарахування  передбачено  законодавством

     відновлення орендованого майна та умови його повернення;

     виконання зобов'язань;

     забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня),
порука,  завдаток,  гарантія  тощо; 

     порядок  здійснення  орендодавцем  контролю за станом об'єкта
оренди; 

     відповідальність сторін;

     страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

     обов'язки   сторін   щодо   забезпечення   пожежної   безпеки
орендованого   майна. 

 

     2.  Укладений  сторонами  договір  оренди  в частині істотних
умов  повинен  відповідати  типовому  договору оренди відповідного
майна.  Типові  договори  оренди  державного  майна  розробляє   і
затверджує  Фонд державного майна України,  типові договори оренди
майна,  що належить Автономній Республіці  Крим  або  перебуває  у
комунальній   власності,  затверджують  відповідно  Верховна  Рада
Автономної  Республіки  Крим  та  органи місцевого самоврядування.

     3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені
й інші умови.

     4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору
і   у   випадках,   коли   після   його  укладення  (приведення  у
відповідність з цим Законом) законодавством  встановлено  правила,
які погіршують становище орендаря.

     5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи
розірвання договору оренди.

     Стаття 11. Оцінка об'єкта оренди

     Оцінка об'єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.

     Оцінка  об'єкта  оренди  передує укладенню договору оренди. У
разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка
об'єкта   оренди  була  зроблена  більш  як  три  роки  тому,  для
продовження   (поновлення)   договору  оренди  провадиться  оцінка
об'єкта оренди.     Стаття 12. Момент укладення договору оренди

     1. Договір  оренди  вважається укладеним з моменту досягнення
домовленості з усіх істотних умов і  підписання  сторонами  тексту
договору.

     У  разі   укладення   договору   оренди  цілісного  майнового
комплексу підприємства, його структурного підрозділу та нерухомого
майна  з  орендодавцем,  зазначеним  в абзацах другому та третьому
статті 5 цього Закону,  орендодавець у  п'ятиденний  термін  після
підписання   сторонами   договору   повідомляє   про   це   орган,
уповноважений  управляти  відповідним  майном    разі  укладення
договору  оренди  державного майна),  та у випадках,  передбачених
абзацами другим - четвертим  частини  другої  статті  9,  -  орган
Антимонопольного комітету  України. 

     У разі укладення  договору  оренди  з  підприємством  воно  у
п'ятиденний  термін  повідомляє про це орендодавців,  зазначених в
абзацах другому та третьому  статті  5  цього  Закону,  та  орган,
уповноважений  управляти  відповідним  майном    разі  укладення
договору оренди державного майна),  а в  разі  укладення  договору
оренди    структурного    підрозділу    підприємства    -    орган
Антимонопольного комітету  України. 

 

     2.  У  разі  передачі  спору  на  розгляд суду договір оренди
вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду про
укладення договору оренди і на умовах, зазначених у ньому.

Просмотров: 1022 | Добавил: Соломка | Теги: оценка квартир, оценка авто, оценка земли, Оценка недвижимости | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
---
---
Оценка недвижимости
Оценка недвижимости Киев
Оценка квартиры Киев
Оценка дома Киев
Оценка земли Киев
Оценка недвижимости
Оценка оборудования и машин
Оценка движимого имущества
Оценка суден
Тех. паспорт
Техпаспорт на квартиру Киев
Техпаспорт на дом Киев
Технический паспорт на землю
Восстановление техпаспорта на квартиру
Услуги частного БТИ Киева
Новости
Контакты
г. Киев, пр. Петра Григоренко, 39б
ул. Большая Васильковская, 21
(044) 568-07-38
067 348-94-93
095 013-57-69
063 336-00-19
info@privat-investa.com.ua
оценка квартиры оценка квартир оценка земли оценка квартиры Киев оценка недвижимости Киев Оценка недвижимости БТИ Киев бти
Оценка недвижимости, БТИ © 2015
Закрыть